Select Page

de pees van achiel

of waarom sociaal werk beter opnieuw meer aandacht krijgt binnen een HR-beleid

%

van je werknemers kampt met socio-economische uitdagingen

Werknemers die moeilijk hun rekeningen kunnen betalen, te kampen hebben met een afhankelijkheidsproblematiek of psychische kwetsbaarheid, de zorg voor hun kinderen niet langer ten volle en naar eigen goeddunken kunnen opnemen, precair wonen, hun administratie niet op orde krijgen, …

Uitdagingen waar soms niet overheen gekeken kan worden en die dan ook repercussies hebben op het functioneren op de werkvloer.

Collega’s die uit evenwicht geraken kunnen het best snel gedetecteerd, ondersteund en eventueel toegeleid worden naar de juiste zorg, bijstand en hulp.

%

van de armen heeft een job

%

van de armen leeft in een gezin met minstens één inkomen uit arbeid

Zorgen voor mama

In de twee seizoenen van de docu-serie ‘Zorgen voor Mama’ op EEN getuigen een aantal werkende moeders dat ze een getormenteerd leven hebben, dat ze ondanks hard werken toch met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Hun werkgevers hebben hier vaak geen weet van en zelf zijn ze misschien te trots om het te melden. Na het eerste seizoen werden we ook frequent gecontacteerd door mensen die het wel lieten weten aan hun werkgever maar dat die ook niet wist wat hier mee aan te vangen.

hr & sociaal werk

Bedrijven/werkgevers hebben er alle baat bij om hun HR-departement (nog meer) te versterken met sociaal-werk-reflexen omdat die zowel de toegankelijkheid naar de werkvloer bevorderen, maar ook de uitval en exclusie aanzienlijk verminderen.

“Armoede is een opeenvolging van uitsluitingen” leert het Netwerk Tegen Armoede. Dit begint vanzelfsprekend bij financiën, maar geldt evenzeer op andere leefdomeinen: gezondheid, geloof, welbevinden, gedrag, mentale ruimte, fysieke beperking, sociaal netwerk,…

Het wordt een uitdaging – en noodzaak – om bij aanwervingen op een generalistische manier te kijken naar potentiële werknemers, naar hun ‘binnenkant’, naar de manier waarop ze hun leven kwaliteitsvol invullen. Het zal evenzeer belangrijk zijn om de werknemers die reeds in dienst zijn te behouden. Aansluiten op hun leven, afstemmen van wat er aan de orde is en aangrijpen wat er zich aandient omdat ‘welfare’ te gemakkelijk/vaak ‘work’ in de weg staat.

initiatiefnemers

De pees van Achiel is een initiatief van Phronèsis, een collaboratief gezelschap van gedreven, onafhankelijke en sociaal geëngageerde professionals.

Joost Bonte

Notoir straathoekwerker en activist

Tijl Meheus

Rechttoe rechtaan opbouwer

Annelies Loosveldt

Lieve harde tante

Omdat het een economische noodzaak is

Omdat het onze verdomde morele plicht is